Martin Lapin

Produtsent

Martin on talent kaamera ees ja taga ning monteerimine juba aastaid käpas – olgu töövahendiks PC, Mac või käärid.